07 Ngà 2018

CFD – JAP225 Rollover

Dear Clients,

Please note that JAP225 contract rollover procedures will start on December 10: there will be a new March contract (JAP225.MAR9) available for trading, December contract (JAP225.DEC8) will be set in "close-only" mode. All JAP225.DEC8 open positions should be liquidated by the close of December 12 trading session.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.