CFD - Thay đổi ký quỹ ban đầu cho những công cụ sau US500, USTECH, US30, JAP225, GERMAN
22 Ngà 2022

CFD - Thay đổi ký quỹ ban đầu cho những công cụ sau US500, USTECH, US30, JAP225, GERMAN

Kính gửi Quý khách!

Xin quý khách lưu ý rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 mức ký quỹ ban đầu sẽ được thay đổi đối với những CFD sau:

  • US500 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 2500 USD)
  • USTECH (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 3000 USD)
  • US30 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 2000 USD)
  • JAP225 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 1500 USD)
  • GERMAN (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 4000 EUR)

XIn quý khách vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.