14 Ngà 2018

CFD – $INDEX Rollover

Dear Clients,

Please note that $INDEX contract rollover procedures will start on September 17: there will be a new December contract ($INDEX.DEC8) available for trading, September contract ($INDEX.SEP8) will be set in "close-only" mode. All $INDEX.SEP8 open positions should be liquidated by the close of September 17 trading session (12:00 EET).

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.