07 Ngà 2019

CFD – $INDEX Rollover

Dear Clients,

Please note that $INDEX contract rollover procedures will start on March 11: there will be a new June contract ($INDEX.JUN9) available for trading, March contract ($INDEX.MAR9) will be set in "close-only" mode. All $INDEX.MAR9 open positions should be liquidated by the close of March 15 trading session.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.