Upgrade of trading condition for Umstel platform
10 10 2018

Upgrade of trading condition for Umstel platform

FIBO Group is glad to announce that the 17th of December 2018, trading conditions for Umstel web-platform shall be changed as follows — margin requirements for opening trading positions on stocks included into Dow30 and S&P 500 indexes to be lowered:

  • For CFDs on Dow30 stocks maximum leverage shall amount to 1:25
  • For CFDs on S&P 500 stocks maximum leverage shall amount to 1:20

A higher leverage allows you using less margin and increases the profitability of your own investment portfolio. 

View the full list of stocks included in the mentioned above indexes:

Wish you successful trades

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.