Mẫu Thỏa thuận đại lý môi giới mới
17 Ngà 2019

Mẫu Thỏa thuận đại lý môi giới mới

Thân gửi các đối tác của chúng tôi! 

Vui lòng lưu ý rằng với việc thiết lập loại tài khoản mới dành cho khách hàng MT5 NDD, từ ngày 17.06.2019 sẽ áp dụng Thỏa thuận đại lý môi giới mới. Các thay đổi tương ứng sẽ được thiết lập trong quy trình và điều kiện tính toán thù lao dành cho đối tác môi giới khách hàng, ghi trong Phụ lục 1 của Thỏa thuận đại lý môi giới. Đồng thời bản Thỏa thuận mới sẽ có thay đổi ở các mục sau: 3.1.13, 8.1, 12.6, 12.6.1, 12.6.2 và 12.7. 

Tìm hiểu thêm về Thỏa thuận đại lý môi giới mới có thể thông qua đây

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.