• Tài khoản cá nhân

Đóng nền tảng cMirror

23 Ngà 2020

Đóng nền tảng cMirror

Kính gửi Quý khách hàng!

Spotware đã thông báo quyết định đóng cửa nền tảng sao chép tín hiệu giao dịch cMirror của mình. Nó sẽ được thay thế bằng nền tảng cTrader Copy mới.

Quá trình đóng nền tảng cMirror sẽ diễn ra trong hai giai đoạn:

Từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, chỉ những giao dịch đóng sẽ được sao chép cho người dùng chiến lược trả phí, các vị trí mới sẽ bị đóng. Đối với người dùng các chiến lược miễn phí, mọi thứ sẽ vẫn như cũ - các giao dịch mở và đóng sẽ được sao chép.

Từ ngày 13 tháng 12 năm 2020, dịch vụ cMirror sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Tất cả các vị trí vẫn mở phải được đóng bằng tay bởi các nhà giao dịch!

Sắp tới trên trang web cMirror sẽ có thông báo về việc đóng cửa dịch vụ và về khả năng chuyển đổi sang dịch vụ cTrader Copy hiện đại và tiện lợi hơn.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về nền tảng cTrader Copy. Theo dõi các ấn phẩm và thư của chúng tôi.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.