Giấy phép

Căn cứ quyết định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, FIBO Group LTD được quyền cung cấp các dịch vụ trong hạng mục Đầu tư Kinh doanh. Quyết định này được công bố trên trang web của cơ quan quản lý trong phần tương ứng trên trang 74.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.